Total: 2048 Records
फोटो कृषक परिचय पत्र नं. कृषकको नाम गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
गो-4-210 कुल बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँ गाउँ
गो-4-211 झलक पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँ गाउँ
गो-4-212 तोप बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँ गाउँ 9616678100
गो-4-213 चन्द्र बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँ गाउँ 9617897204
गो-4-214 श्याम मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9866198972
गो-4-215 टंक बहादुर गुरुङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9844086721
गो-4-216 मति बहादुर गुरुङ गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9819688910
गो-4-217 हिमाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रानीखोला 9844315451
गो-4-218 चुन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 रानीखोला 9616695938
गो-4-219 नारायण बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9866374920
गो-4-220 प्रेम बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9614798038
गो-4-221 शम्भु बहादुर मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9812060722
गो-4-222 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते
गो-4-223 नन्दिता लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9614892101
गो-4-224 अविन राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9616685092
गो-4-225 निरचल मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9844086578
गो-4-226 अक्कल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9614716685
गो-4-227 पदम कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9844456379
गो-4-228 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9619586074
गो-4-229 राज कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9860550222
गो-4-230 बाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9812016745
गो-4-231 सन्त माया मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9860144674
गो-4-232 अमिर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9841851924
गो-4-233 पार्वती कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते 9619257919
गो-4-234 विम कुमार कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 किराते
गो-4-235 दुर्गा बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9863937683
गो-4-236 लक्ष्मी पुलामी पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
गो-4-237 तिर्थ बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9815848886
गो-4-238 यम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844200066
गो-4-239 डम्बर बहादु राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9614720167
गो-4-240 चान माया मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9880587734
गो-4-241 मान बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ
गो-4-242 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 नयाँगाउँ 9800869032
गो-4-243 आईत बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9869009642
गो-4-244 चेतमाया राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे 9844092135
गो-4-245 दल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तमौरे
गो-4-246 चुक्ता बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9844156176
गो-4-247 सन्त बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9840701163
गो-4-248 रुद्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9849389866
गो-4-249 सन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9862579798
गो-4-250 विष्णु बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9864271728
गो-4-251 सकल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तिनकन्या 9849374205
गो-4-252 प्रेम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे
गो-4-253 ओम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9880047253
गो-4-254 मिठु राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 डाँडाटोल
गो-4-255 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9616845218
गो-4-256 सुन्तली घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 खोक्सिनाथ
गो-4-257 अर्जुन लाल मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9844251209
गो-4-258 दिल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 आरुबोटे 9844439486
गो-4-259 नारायण बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9840917827
गो-4-260 मोहन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864141749
गो-4-261 केदार बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9869304921
गो-4-262 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-263 फुलपती गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-264 हरि बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844403052
गो-4-265 शन्तमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9866410697
गो-4-266 शान्ता बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844147179
गो-4-267 डम्बर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844422369
गो-4-268 शुर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844396654
गो-4-269 छत्र बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9849496421
गो-4-270 झपड बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844316305
गो-4-271 भिम बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9861144885
गो-4-272 रोक्त गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-273 लोक बहादुर सनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9849053249
गो-4-274 मिन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864492895
गो-4-275 झलक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844216682
गो-4-276 विर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-277 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844009189
गो-4-278 भोम माया सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-279 टिका माया क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-280 नारायण बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-281 लोक बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-282 अति माया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-283 सुकुमाया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9861125151
गो-4-284 यम बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9860744757
गो-4-285 मेघ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-286 तिर्थ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-287 रुम्ब बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844226425
गो-4-288 गोपी बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864022251
गो-4-289 रत्नमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-290 सितामाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9880587243
गो-4-291 खम्ममाया आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864018705
गो-4-292 सितामाया राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-293 साविशा गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-294 कुल बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-295 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9863546297
गो-4-296 कुल बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9843010670
गो-4-297 झलक बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844315490
गो-4-298 दिल माया काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-299 लाल बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-300 प्रेम बहादुर क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-301 पविना माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844453112
गो-4-302 पूर्ण माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864036608
गो-4-303 कमल भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9864205735
गो-4-304 खड्क बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-305 पटुक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9844460409
गो-4-306 ज्ञानेन्द्र नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9860446086
गो-4-307 जिरे वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-308 दुर्गा माया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे
गो-4-309 मान बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 तल्लो डुडे 9843923333