Total: 2048 Records
फोटो कृषक परिचय पत्र नं. कृषकको नाम गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
क-3-101 शोभा स्याङवा कमलामाई नगरपालिका 3 स्याङवा टोल 9844041635
क-3-102 विरेन्द्र बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 मुख्या टोल 9844085916
क-3-103 गुरुनाथ देपकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 जलकन्या
क-3-104 विष्णु प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी 9614883443
क-3-105 चेत प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी 9844092413
क-3-106 कृष्ण प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी 9615323473
क-3-107 यज्ञ प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी 9844095575
क-3-108 सूर्य प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी
क-3-109 बल राम गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी
क-3-110 राम प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी
क-3-111 केदार देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 मुख्या टोल 984403988
क-3-112 लोक बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 मुख्या टोल
क-3-113 होम प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी
क-3-114 तारा नाथ गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी 9819874722
क-3-115 गंगालाल गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी 9844092409
क-3-116 सुवास बहादुर देवकोटा कमलामाई नगरपालिका 3 मुख्या टोल
क-3-117 विष्णु बहादुर विशंखे कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी
क-3-118 इच्छा बहादुर खड्का कमलामाई नगरपालिका 3 जलकन्या 968349238
क-3-119 गणेश प्रसाद गौतम कमलामाई नगरपालिका 3 सिम्पानी 9614444847
क-3-120 प्रेम प्रसाद अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844253696
क-3-121 राजन कुमार श्रेष्ठ कमलामाई नगरपालिका 3 बाटोनिगाले
क-3-122 कृष्ण बहादुर अधिकारी कमलामाई नगरपालिका 3 तारुफेदी 9844081692
क-3-123 तिलक आचार्य कमलामाई नगरपालिका 3 मौरेटोल 9844246842
गो-1-001 उद्धव बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके
गो-1-002 विष्णुलाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिकारी डाँडा 9861397941
गो-1-003 झलक प्रसाद पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिकारी डाँडा 9844009592
गो-1-004 चन्द्र बहादुर खत्री गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिकारी डाँडा 9744044771
गो-1-005 नन्द्र बहादुर लामिछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिकारी डाँडा 9844435269
गो-1-006 भक्त बहादुर पौडेल खत्री गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सल्ले
गो-1-007 भिराम राज पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार 9844080006
गो-1-008 कैलाश बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9861175469
गो-1-009 मोति बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार 9844251834
गो-1-010 कमल बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार
गो-1-011 सोम बहादुर बराल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार 9844206783
गो-1-012 कालिदास सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 भालु भन्ज्याङ्ग 9849367432
गो-1-013 इख बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 रानागाउँ
गो-1-014 टेक बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार 9863200398
गो-1-015 गंगा बहादुर चौहान गोलन्जोर गाउँपालिका 1 घ्याम्पाटर
गो-1-016 चेत बहादुर खड्का गोलन्जोर गाउँपालिका 1 ज्यामिरे 9844227029
गो-1-017 विष्णु बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 ज्यामिरे 9869889720
गो-1-018 भोज बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 घ्याम्पाटर 9862083239
गो-1-019 यम कुमार खड्का गोलन्जोर गाउँपालिका 1 ज्यामिरे
गो-1-020 गंगा प्रसाद अधिकारी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सल्ले
गो-1-021 जित बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9860351089
गो-1-022 ज्ञान प्रसाद पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सल्ले 9860366983
गो-1-023 नेत बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 देविथान
गो-1-024 ज्ञान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार
गो-1-025 कुमार लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 देविथान 9869806339
गो-1-026 टेक बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 देविथान 9864049898
गो-1-027 दिप बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 देविथान 9860263229
गो-1-028 डम्बर बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 देविथान
गो-1-029 तिर्थ बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 देविथान
गो-1-030 दान बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार 9840172132
गो-1-031 टेक बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 1 देविथान
गो-1-032 विष्णु कुमारी कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार 9842250920
गो-1-033 पदममाया कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार
गो-1-034 डम्बर बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके
गो-1-035 सूर्य माया श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सल्ले
गो-1-036 अम्बर बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9844155914
गो-1-037 देवि लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके
गो-1-038 लाल बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके
गो-1-039 अम्बर बहादुर देवकोटा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कोप्चे
गो-1-040 भोज बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कोप्चे 9844316390
गो-1-041 डम्बर बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके
गो-1-042 खड्ग बहादुर श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके
गो-1-043 भक्त बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार 9714758817
गो-1-044 कुल बहादुर राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9860939507
गो-1-045 दुर्गा लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9860109568
गो-1-046 शम्भु लाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके
गो-1-047 टिका बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 1 घ्याम्पाटर 9842936497
गो-1-048 सिद्धि बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 घ्याम्पाटर 9844292770
गो-1-049 तुला राम पहाडी गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार
गो-1-050 टंक बहादुर कार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार
गो-1-051 रेख बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 भन्ज्याङ्ग खानी 9865120271
गो-1-052 सर्मिला बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार
गो-1-053 धनराज सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 भालु भन्ज्याङ्ग 9867050705
गो-1-054 डम्बर बहादुर बस्नेत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार
गो-1-055 रमेश बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 सिमलटार
गो-1-056 बेग बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 भालु भन्ज्याङ्ग
गो-1-057 डोर बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 भालु भन्ज्याङ्ग 9849496101
गो-1-058 रमेश बहादुर सुनुवार गोलन्जोर गाउँपालिका 1 भन्ज्याङ्ग खानी 9844293157
गो-1-059 हिरामान तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 भन्ज्याङ्ग खानी 9864271818
गो-1-060 जगत बहादुर तामाङ गोलन्जोर गाउँपालिका 1 भन्ज्याङ्ग खानी 9864051654
गो-1-061 धुव्र कुमार राना गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9860156473
गो-1-062 चन्द्र बहादुर महत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके
गो-1-063 शुक्र बहादुर महत गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9864541133
गो-1-064 लोकनाथ लामिछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9869849726
गो-1-065 राधा देवि बुढाथोकि गोलन्जोर गाउँपालिका 1 कार्तिके 9860351090
गो-2-001 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844533139
गो-2-002 कुमार थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 धारापानी 9844174148
गो-2-003 एकलाल श्रेष्ठ गोलन्जोर गाउँपालिका 2 भन्ज्याङ 9844327279
गो-2-004 लिला बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बरेसि टोल 9744026620
गो-2-005 रुद्र बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9861083042
गो-2-006 बल बहादुर राना गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9744041102
गो-2-007 फक्त बहादुर लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोर 9844285807
गो-2-008 भक्त बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9844396567
गो-2-009 तिलक दमाई गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे
गो-2-010 देव बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9864204620
गो-2-011 मंगले सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे
गो-2-012 छत्र बहादुर सार्की गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बत्तिसे 9868833785