Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
2075/076 सु-7-166 दुर्गा बहादुर स्याङवा सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-167 छविरमण दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844200398
2075/076 सु-7-168 सान्ता हायू सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844197074
2075/076 सु-7-169 चन्द्र बहादुर स्याङ्गवा सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9860586080
2075/076 सु-7-170 गिता देवि दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9864135112
2075/076 सु-7-171 भिमराज दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9860430094
2075/076 सु-7-172 सत्यदेवि कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844254112
2075/076 सु-7-173 विनोद आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844228500
2075/076 सु-7-174 भिम बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-175 कल्याण थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 खानिगाउँ 9844092675
2075/076 सु-7-176 मुरारी दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844042003
2075/076 सु-7-177 कमला दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844293324
2075/076 सु-7-178 रामहरि श्रेष्ठ सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844252552
2075/076 सु-7-179 मुरारी बहादुर हायू सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844082191
2075/076 सु-7-180 गोपाल राज दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9849940898
2075/076 सु-7-181 चेत कुमारी कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9844091901
2075/076 सु-7-182 कालु कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844075984
2075/076 सु-7-183 गणेश प्रसाद खतिवडा सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9869048526
2075/076 सु-7-184 विमला दहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844117960
2075/076 सु-7-185 रमेश कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9841098236
2075/076 सु-7-186 विनोद कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844445493
2075/076 सु-7-187 झलक प्रसाद दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844040024
2075/076 सु-7-188 लोक बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-189 झलक कुमार भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9860285670
2075/076 सु-7-190 दुर्गा बहादुर दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-191 अर्जुन कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844595468
2075/076 सु-7-192 सावित्रा खतिवडा सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9849103437
2075/076 सु-7-193 अर्जुन बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844217092
2075/076 सु-7-194 केशर कुमारी कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844045218
2075/076 सु-7-195 गणेश प्र दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9841784394
2075/076 सु-7-196 मन माया वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-197 किर्वि बहादुर दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9849190550
2075/076 सु-7-198 दुर्गा प्रसाद दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844044307
2075/076 सु-7-199 कृष्ण बहादुर दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844075707
2075/076 सु-7-200 खेट राज आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-201 हिरा कुमारी श्रेष्ठ सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ
2075/076 सु-7-202 बद्रि बहादुर वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 माख्लोटोल 9800850439
2075/076 सु-7-203 शेर बहादुर थापा मगर सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी
2075/076 सु-7-204 जंग बहादुर पुलामी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844133594
2075/076 सु-7-205 तुलसा देवि भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9817649704
2075/076 सु-7-206 बद्रि बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9841597027
2075/076 सु-7-207 इन्द्र बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9741209402
2075/076 सु-7-208 खड्क बहादुर थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9819672265
2075/076 सु-7-209 नारायण बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9849038043
2075/076 सु-7-210 मान बहादुर पुलामी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844133593
2075/076 सु-7-211 तिलक बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844092793
2075/076 सु-7-212 ठाकुर बहादुर पुलामी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9866574755
2075/076 सु-7-213 राम बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844080052
2075/076 सु-7-214 उर्मिला सापकोटा सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ
2075/076 सु-7-215 सिताराम कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9844043368
2075/076 सु-7-216 शान्ता देवि दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9844252706
2075/076 सु-7-217 हरि बहादुर स्याङवा सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-218 उद्यम प्रसाद आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-219 कृष्ण बहादुर खत्री सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-220 कृष्ण बहादुर वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 सल्लेरी
2075/076 सु-7-221 शान्ता आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-222 देवि बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 पुलामी टोल 9849300727
2075/076 सु-7-223 मोहन बहादुर थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9844096322
2075/076 सु-7-224 सन्तोष कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9864012013
2075/076 सु-7-225 इश्वरी बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-226 कृष्ण माया आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9744025401
2075/076 सु-7-227 शेषराज आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844244441
2075/076 सु-7-228 बद्रि बहादुर स्याङवा सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9849532605
2075/076 सु-7-229 विन्दा वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9815885103
2075/076 सु-7-230 अम्बर बहादुर हायू सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844216574
2075/076 सु-7-231 वद्रि प्रसाद आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844095963
2075/076 सु-7-232 जानुकी खत्री सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-233 खड्ग बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844080050
2075/076 सु-7-234 गणेश कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844253493
2075/076 सु-7-235 ललिता कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844008529
2075/076 सु-7-236 ज्ञान बहादुर वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9861367131
2075/076 सु-7-237 कृष्ण माया आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-238 प्रेम हरि दहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844252650
2075/076 सु-7-239 उद्यव प्रसाद आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9854041328
2075/076 सु-7-240 अर्जुन बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9741368500
2075/076 सु-7-241 मोहन बहादुर थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9844096322
2075/076 सु-7-242 शेषराज आचार्य सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ
2075/076 सु-7-243 मोहन हायू सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844576783
2075/076 सु-7-244 सान्ता दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
2075/076 सु-7-245 चासुङ लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844041772
2075/076 सु-7-246 मोहन बहादुर भुजेल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9861653937
2075/076 सु-7-247 विष्णु माया वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ
2075/076 सु-7-248 युवराज दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9844081633
2075/076 सु-7-249 कृष्ण बहादुर भुजेल सुनकोशी गाउँपालिका 7 सल्ले,हायूगाउँ
2075/076 सु-7-250 गोरख बहादुर ठाडा सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9844156249
2075/076 सु-7-251 सुन लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9816851088
2075/076 सु-7-252 दिर्घ कुमारी भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9844081928