Total: 2048 Records
फोटो कृषक परिचय पत्र नं. कृषकको नाम गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर टोलको नाम सम्पर्क नम्बर
सु-7-252 दिर्घ कुमारी भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9844081928
सु-7-253 झमक कुमारी वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9843508803
सु-7-254 दावा लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे 9862406792
सु-7-255 श्री सोमीलाल गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे 9868851480
सु-7-256 श्री जित बहादुर गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे 9614791487
सु-7-257 प्रलाद सारु सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9803316164
सु-7-258 श्री पुर्ण सिं गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे 9864271523
सु-7-259 लाल बहादुर गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे 9844177618
सु-7-260 छेकु लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9819671568
सु-7-261 नेत्र बहादुर सारु सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9844442298
सु-7-262 गुणराज घलान सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9865558396
सु-7-263 बद्र प्रसाद दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ
सु-7-264 जगत श्रेष्ठ सुनकोशी गाउँपालिका 7 डाँडाठाउँ
सु-7-265 रविन वि.क. सुनकोशी गाउँपालिका 7 सल्लेरी
सु-7-266 श्री मकर लाल गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे 9844042744
सु-7-267 शुक्र बहादुर लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी
सु-7-268 जित बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9844008830
सु-7-269 भोज राज सापकोटा सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ
सु-7-270 कृष्ण हरि दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9841325327
सु-7-271 अम्बर बहादुर भण्डारी सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा 9840779077
सु-7-272 हिरा बहादुर गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
सु-7-273 बद्रि दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
सु-7-274 नवराज गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9844419732
सु-7-275 लाल बहादुर लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
सु-7-276 मकर बहादुर घलान सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
सु-7-277 पेमा कुसे लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी
सु-7-278 सान्ता कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
सु-7-279 कल्याणी थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 गौखर्क
सु-7-280 होम बहादुर ठाडा सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9849956935
सु-7-281 सुरेश राज दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 बाहुन टोल 9844148291
सु-7-282 जयराम कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 गैरिगाउँ 9841288890
सु-7-283 कृष्ण बहादुर पुलामी सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9869207970
सु-7-284 चन्द्र बहादुर स्याङ्गवा ख सुनकोशी गाउँपालिका 7 नागी 9819691529
सु-7-285 सोम बहादुर गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे 9807802475
सु-7-286 सुनमाया गोले सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे
सु-7-287 अप्सरा कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 निगौली
सु-7-288 मिन बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 निगौली
सु-7-289 मसली भुजेल सुनकोशी गाउँपालिका 7 निगौली
सु-7-290 कृष्ण बहादुर कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 निगौली
सु-7-291 विष्णु प्रसाद दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 निगौली
सु-7-292 बद्रि थापा सुनकोशी गाउँपालिका 7 निगौली
सु-7-293 भवानी कार्की सुनकोशी गाउँपालिका 7 निगौली
सु-7-294 पवन भुजेल सुनकोशी गाउँपालिका 7 मझुवा
सु-7-295 मेनुका दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 टार 9844082452
सु-7-296 भेष राज दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 टार 9744040978
सु-7-297 नर बहादुर लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे
सु-7-298 सुक्र दोर्जे लामा सुनकोशी गाउँपालिका 7 चालिसे
सु-7-299 गणेश बहादुर दाहाल सुनकोशी गाउँपालिका 7 9849055623