Total: 1887 Records
आर्थिक बर्ष कृषक परिचय पत्र नं. कृषक गाउँपालिका / नगरपालिका वडा नम्बर सम्पर्क नम्बर कागतीको फल्ने बोट कागतीको नफल्ने बोट कागतीको जम्मा बोट
2075/076 गो-4-222 कर्ण बहादुर आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-223 नन्दिता लुङ्गेली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614892101 0 0 0
2075/076 गो-4-224 अविन राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9616685092 0 0 0
2075/076 गो-4-225 निरचल मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844086578 1 1 2
2075/076 गो-4-226 अक्कल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614716685 0 0 0
2075/076 गो-4-227 पदम कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844456379 0 0 0
2075/076 गो-4-228 गोपाल थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619586074 0 0 0
2075/076 गो-4-229 राज कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860550222 0 0 0
2075/076 गो-4-230 बाल कुमार मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9812016745 0 0 0
2075/076 गो-4-231 सन्त माया मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860144674 0 0 0
2075/076 गो-4-232 अमिर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9841851924 0 0 0
2075/076 गो-4-233 पार्वती कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619257919 0 0 0
2075/076 गो-4-234 विम कुमार कामी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-235 दुर्गा बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9863937683 12 5 17
2075/076 गो-4-236 लक्ष्मी पुलामी पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-237 तिर्थ बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9815848886 0 0 0
2075/076 गो-4-238 यम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844200066 12 1 13
2075/076 गो-4-239 डम्बर बहादु राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9614720167 1 0 1
2075/076 गो-4-240 चान माया मोक्तान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9880587734 0 0 0
2075/076 गो-4-241 मान बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-242 चन्द्र बहादुर पूर्वछाने मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9800869032 0 0 0
2075/076 गो-4-243 आईत बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869009642 0 0 0
2075/076 गो-4-244 चेतमाया राना मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844092135 0 0 0
2075/076 गो-4-245 दल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-246 चुक्ता बहादुर थापा गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844156176 0 0 0
2075/076 गो-4-247 सन्त बहादुर आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840701163 2 0 2
2075/076 गो-4-248 रुद्र बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849389866 0 0 0
2075/076 गो-4-249 सन बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9862579798 0 0 0
2075/076 गो-4-250 विष्णु बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864271728 0 1 1
2075/076 गो-4-251 सकल बहादुर पूर्वछाने गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849374205 0 0 0
2075/076 गो-4-252 प्रेम बहादुर सिजाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 0 1
2075/076 गो-4-253 ओम बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9880047253 0 0 0
2075/076 गो-4-254 मिठु राक्से ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-255 कृष्ण बहादुर थापा मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9616845218 0 2 2
2075/076 गो-4-256 सुन्तली घलान गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-257 अर्जुन लाल मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844251209 0 15 15
2075/076 गो-4-258 दिल बहादुर मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844439486 0 0 0
2075/076 गो-4-259 नारायण बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840917827 2 0 2
2075/076 गो-4-260 मोहन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864141749 0 0 0
2075/076 गो-4-261 केदार बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9869304921 0 0 0
2075/076 गो-4-262 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-263 फुलपती गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-264 हरि बहादुर भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844403052 5 5 10
2075/076 गो-4-265 शन्तमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9866410697 0 0 0
2075/076 गो-4-266 शान्ता बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844147179 0 0 0
2075/076 गो-4-267 डम्बर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844422369 0 0 0
2075/076 गो-4-268 शुर बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844396654 0 0 0
2075/076 गो-4-269 छत्र बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849496421 0 0 0
2075/076 गो-4-270 झपड बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844316305 0 2 2
2075/076 गो-4-271 भिम बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861144885 0 0 0
2075/076 गो-4-272 रोक्त गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-273 लोक बहादुर सनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9849053249 0 0 0
2075/076 गो-4-274 मिन बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864492895 0 0 0
2075/076 गो-4-275 झलक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844216682 0 0 0
2075/076 गो-4-276 विर बहादुर खपाङ्गी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-277 मान बहादुर वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844009189 0 0 0
2075/076 गो-4-278 भोम माया सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-279 टिका माया क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-280 नारायण बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-281 लोक बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 15 0 15
2075/076 गो-4-282 अति माया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-283 सुकुमाया नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9861125151 0 0 0
2075/076 गो-4-284 यम बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860744757 0 0 0
2075/076 गो-4-285 मेघ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 1 1
2075/076 गो-4-286 तिर्थ बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 1 1
2075/076 गो-4-287 रुम्ब बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844226425 0 0 0
2075/076 गो-4-288 गोपी बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864022251 0 0 0
2075/076 गो-4-289 रत्नमाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-290 सितामाया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9880587243 0 0 0
2075/076 गो-4-291 खम्ममाया आले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864018705 0 1 1
2075/076 गो-4-292 सितामाया राना गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-293 साविशा गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-294 कुल बहादुर कुँवर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 5 5
2075/076 गो-4-295 दिप बहादुर क्याप्छाकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9863546297 0 0 0
2075/076 गो-4-296 कुल बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843010670 0 0 0
2075/076 गो-4-297 झलक बहादुर सुनारी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844315490 0 0 0
2075/076 गो-4-298 दिल माया काफ्ले गोलन्जोर गाउँपालिका 4 1 0 1
2075/076 गो-4-299 लाल बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-300 प्रेम बहादुर क्याप्छकी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-301 पविना माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844453112 0 0 0
2075/076 गो-4-302 पूर्ण माया गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864036608 0 0 0
2075/076 गो-4-303 कमल भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864205735 0 0 0
2075/076 गो-4-304 खड्क बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-305 पटुक बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844460409 0 0 0
2075/076 गो-4-306 ज्ञानेन्द्र नेपाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9860446086 0 0 0
2075/076 गो-4-307 जिरे वि.क. गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-308 दुर्गा माया भुजेल गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-309 मान बहादुर गोर्खाली गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9843923333 1 0 1
2075/076 गो-4-310 ओम बहादुर सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-311 झलक बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864010751 0 0 0
2075/076 गो-4-312 हिरा बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9864010751 0 0 0
2075/076 गो-4-313 दर्गा आले मगर गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9619445702 0 0 0
2075/076 गो-4-314 कृष्ण कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-315 निर बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 5 5
2075/076 गो-4-316 वोध राज सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0
2075/076 गो-4-317 किरण सेन ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9840701181 0 3 3
2075/076 गो-4-318 दान बहादुर ठकुरी सेन गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844054667 2 6 8
2075/076 गो-4-319 टिका बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844422182 0 0 0
2075/076 गो-4-320 बेग बहादुर ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 9844252345 0 0 0
2075/076 गो-4-321 फरिन्द्र कुमार ठकुरी गोलन्जोर गाउँपालिका 4 0 0 0